تبلیغات
انتظار فرج - فلسفه انتظار
اللهم عجل لولیک الفرج

فلسفه انتظار

جمعه 13 آذر 1388 12:34 ب.ظ

نویسنده : مریم ...

فلسفه انتظار، دمیدن روح امیدوارى و پایدارى است.
انتظار و عقیده به ظهور مصلح، شیعه را در جریان زمان، براى مقاومت پرورش داد و جامعه شیعه را از زوال نگاه داشت و تا امروز، این عقیده، عامل بقاى شیعه و پایدارى اوست.
شیعیانى كه با وضعیت اسفبار حكومت بنى امیه و بنى عباس، روبه رو شده بودند، اگر منتظر وآینده بین نبودند و اعتقاد به پیروزى حق و عدالت نداشتند، هرگز براى شان حال مقاومت باقى نمى ماند و از دگرگون شدن اوضاع نا امید مى شدند و ریشه هر حركت و پایدارى در آن ها خشك مى شد
. اما قرآن كریم بشارت داده و پیامبر اكرم (ص (وحضرت على(ع) نیز وعده داده اند كه این دین، پایدار مى ماند و همیشه، حق پیروز است. پس از رحلت رسول خدا(ص) تا به امروز، ریشه همه حركت ها ونهضت هاى شیعه علیه باطل، همین فلسفه انتظار و عقیده به ادامه مبارزه حق وباطل بوده است.
این همان فلسفه اى است كه در ادیان گذشته نیز مایه امیدوارى پیروان آن ها و مشوق آنان به پایدارى بوده است.
پس فلسفه انتظار، مانند یك عامل و ماده حیاتى مهم، در تمام ادیان آسمانى وجود داشته و رمز بقا و موجودیت آنان بوده است و اكنون هم از عوامل بقاى جامعه مسلمانان است(1)
________________________________________
  1- امامت ومهدویت ج 1 ص 394دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -