تبلیغات
انتظار فرج - انتظار منفی
اللهم عجل لولیک الفرج

انتظار منفی

جمعه 13 آذر 1388 12:39 ب.ظ

نویسنده : مریم ...

انتظار منفى، برداشت قشرى و سطحى از مهدویت است .
این گونه افراد می گویند، آن گاه كه صلاح به نقطه صفر برسد، حق وحقیقت طرفدارى نداشته باشد، باطل یکه تاز میدان شود، جز نیروى باطل، نیرویى حكومت نكند وفرد صالحى در جهان یافت نشود، دست غیب از آستین بیرون مى آید .
با وجود این، هر اصلاحى محكوم است، زیرا هر اصلاح، یك نقطه روشن است وتا در اجتماع، نقطه روشنى هست، دست غیب ظاهر نمى شود . برعكس، هرگناه وفسادى، ظهور را نزدیك مى سازد .
پس بهترین كمك به تسریع در ظهور بهترین كل النتظار، ترویج واشاعه فساد ریا حداقل، سكوت در برابر فساد و حكومت هاى ظالم است.
این گروه، طبعاً به مصلحان ومجاهدان آمران به معروف وناهیان از منكر، با نوعى بغض وعداوت مى نگرند، زیرا آنان را تأخیراندازان ظهور وقیام مهدى موعود(ع) مى شمارند.
این نوع برداشت از النتظار، منجر به نوعى تعطیل شدن حدود و مقررات اسلامى مى شود و باید نوعى اباحی گرى شمرده شودكه به هیچ وجه با موازین اسلامى و قرآنى موافقت ندارد. (1)
البته این گروه به جهت بد فهمى از برخى روایات به چنین اشتباهى افتاد ه اند. آن ها می گویند: در روایت آمده است: خداوند زمین را پر از قسط وعدل می كند، پس از آن كه از ظلم وجور پر شده باشد. كه توضیح این روایت را در النتظار مثبت آورده ایم .
______________________________________
  1- سیماى آفتاب حبیب الله طاهرى ص 205.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -